About us

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh Hà Nội (Biêt tiếng Hoa)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 16/06/2020
Industry Marketing , Consulting , Customer Service
Experience 1 - 2 Years

Location

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Hóa Chất Mê Kông

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Thông Tin Kokuen Tenko

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Nam Dinh | Ha Noi | Hoa Binh

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn

$ Competitive

 • Ha Noi

Dalat Hasfarm

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Midea HVAC Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh