About us

GLOVI

Employment Information

Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 25/12/2020
Industry Sales / Business Development

GLOVI

$ 15 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Cibes Lift Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Kỹ thuật Biển Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh