About us

CÔNG TY TNHH MD CONSUMER ELECTRIC APPLIANCE VIỆT NAM

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH HVAC BIẾT TIẾNG TRUNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Electrical / Electronics
Experience 1 - 3 Years

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Dong Nai

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Deli Management Consulting

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 13 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 13 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

$ 13 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MD CONSUMER ELECTRIC APPLIANCE VIỆT NAM

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Tập Đoàn TECOMEN

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Hung Yen | Ha Noi