About us

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh - Kênh Horeka Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ - VP INOCHI MIỀN BẮC

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

$ 6,5 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nam Phát

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Sino Corporation/ Hirich Labels Co., Ltd

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Dalat Hasfarm

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Long I

$ 7 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nam Phát

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

 • Ha Noi