About us

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH (Khách hàng Cao cấp)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 30/07/2020
Industry Sales / Business Development , Civil / Construction , Real Estate
Experience 1 Years

Location

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔ CÔ LA BELCHOLAT

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔ CÔ LA BELCHOLAT

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi