About us

Công Ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH (Không cần kinh nghiệm)

Job level Entry Level
Salary $ 6,500,000 - 7,500,000 VND
Deadline to apply 05/06/2021
Industry Sales / Business Development , Electrical / Electronics , Entry Level / Internship
Experience No experience

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA

$ 6,5 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Đèn Pha Lê Tiệp Khắc

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHANG

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

$ 5 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Lam Dong

Công Ty TNHH Đèn Pha Lê Tiệp Khắc

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Rentokil Initial (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 11 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 7 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai