About us

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

Employment Information

Nhân viên kinh doanh khu vực Đà Nẵng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)
Experience 2 - 10 Years

Location

Da Nang

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

$ Competitive

  • Da Nang

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Da Nang | Thanh Hoa