About us

Công ty Cổ phần Việt's Power

Employment Information

Nhân viên kinh doanh (Kinh doanh dự án)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Consulting
Experience 2 - 3 Years

Công ty cổ phần IMPAC

$ Over 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Invico

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH SC Việt Nam

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi