About us

JELLYFISH Education Việt Nam

Employment Information

Nhân viên kinh doanh (Lĩnh vực Giáo dục - Đào Tạo)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi