About us

Nhất Tín Logistics

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh (Logistics) - HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Sales / Business Development , Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export

Nhất Tín Logistics

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Tân Nam Chinh

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Tân Nam Chinh

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

PRECIOUS PRESTIGE TRADING AND LOGISTICS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BEST CARE SHIPPING

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MPC Logistics

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA QUỐC TẾ VIVA

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA QUỐC TẾ VIVA

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BEST CARE SHIPPING

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh