About us

Công Ty TNHH Unico Logistics Vietnam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Logistics

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Customer Service , Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export
Experience 2 Years

Công Ty TNHH TAL Logistics

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

FAMOUS EXPRESS VIETNAM CO., LTD

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Ant Logistics

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Unico Logistics Vietnam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

$ Over 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

FTI Logictics Corp

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Tân Nam Chinh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TAL Logistics

$ 20 Tr - 40 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cồ Phần Thiết Bị Sài Gòn - SISC Group

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY THĂNG UY GROUP

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Unico Logistics Vietnam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

$ Over 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh