About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH HÀNG HÓA THC

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh (Lương 10.000.000 - 20.000.000)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Marketing , Consulting , Customer Service

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH HÀNG HÓA THC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH AICA Đồng Nai

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY HOÀNG HẢI

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Kien Giang | Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển ASEAN

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Chicilon Media

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi