About us

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

Employment Information

Nhân viên kinh doanh (lương cứng, được đào tạo)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 3,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 05/02/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Real Estate

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 5 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 5 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Mil VND

  • Ha Noi