About us

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh ( Mảng Khoa Học, Kỹ Thuật)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Biotechnology
Experience 2 - 5 Years

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KEMIC

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Knp Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Knp Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Medinet

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Giao Nhận Vận tải Đại Việt

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Giao Nhận Vận tải Đại Việt

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Giao Nhận Vận tải Đại Việt

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Hệ thống Nha khoa MEDDENTAL

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi