About us

Công ty Cổ phần thương mại Hà Phan

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH MÁY IN MÃ VẠCH TẠI HÀ NỘI

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Công Ty VMEP - SYM

$ 16,4 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Trends & Technologies, Inc. Vietnam Co. Limited

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thông Tin Kokuen Tenko

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nam Phát

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nam Phát

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP vật tư khoa học Biomedic

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi