About us

CÔNG TY THĂNG UY GROUP

Employment Information

Nhân viên kinh doanh -máy Ion kiềm và các giải pháp thiết bị công nghiệp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 45,000,000 VND
Deadline to apply 22/10/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 3 - 10 Years

CÔNG TY CP SÀI GÒN CÔNG NGHỆ NƯỚC (SAWATECH)

$ Over 10 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Phuoc | An Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Phuoc | An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Innovative Software Development

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Thông Minh

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh