language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kinh Doanh Muối

Chi nhánh tại Tp.HCM - Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Chế biến Muối BIM (BIM Group)
Updated: 14/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Quản lý nhóm khách hàng được giao: sản lượng, doanh số, công nợ…

- Nắm bắt tình hình thị trường, tình hình hàng hóa

- Phối hợp các Nhà máy, điều phối hàng hóa, tổ chức cung ứng cho các khách hàng: quy cách hàng hóa, phương tiện vận chuyển…

Job Requirement

*Bằng cấp (Qualification)

Tốt nghiệp: Đại học (các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing)

*Kinh nghiệm (Experience)

Tối thiểu:  2 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành Lương thực - Thực phẩm

*Kỹ năng (Skills)

- Giao tiếp, khai thác thông tin

- Tổ chức công việc

- Làm việc nhóm

- Công tác theo phân công công việc

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Chi nhánh tại Tp.HCM - Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Chế biến Muối BIM (BIM Group)

www.bimvietnam.com
BIM Group Sơ lược về công ty: Được thành lập năm 1994 có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, BIM Holdings (“BIM”) là một tập đoàn kinh tế...Detail

Nhân Viên Kinh Doanh Muối

Chi nhánh tại Tp.HCM - Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Chế biến Muối BIM (BIM Group)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts