About us

VHC Corporation

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÀNH HÀNG IT & GIẢI TRÍ SỐ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 09/11/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Household / Personal Care
Experience 1 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Thương Mại MêKông

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Gold & Jewellry)

$ 5 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh