About us

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành Kỹ Thuật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/10/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Mechanical / Auto / Automotive
Experience 1 Years

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

$ Over 20 Tr VND

  • Ha Noi

TNHH TM DVKT Hoang Vu

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển ASEAN

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐÔNG HẢI

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và chuyển giao công nghệ phát triển ASEAN

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thương Mại MêKông

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

VHC Corporation

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD MINH HẠNH

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi