About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

Employment Information

Nhân viên kinh doanh ngồi tại văn phòng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 19/02/2023
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Consulting
Experience 1 - 5 Years

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | North Central Coast

Tập Đoàn Kim Tín

$ 35 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi | Hung Yen

Công Ty TNHH Star Concord (Việt Nam)

$ 8,5 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 15 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi