About us

Công ty TNHH FES VietNam

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH - NHÀ BÈ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 16/08/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

$ 35 Mil - 50 Mil VND

  • Long An | Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 6,3 Mil - 8,3 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 6,6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 5,2 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 5,2 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 6,6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 6,6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 6,6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh