language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kinh Doanh / Nhân Viên Kỹ Thuật Thị Trường

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM)
Updated: 28/02/2020

Employment Information

Job Description

· Ensure that services and transactions in the assigned area are properly managed.

Đảm bảo các dịch vụ và giao dịch trong khu vực phân công được quản lý đúng cách

· Provide technical support to farms and dealers.

Hỗ trợ kỹ thuật cho trang trại và đại lý

· Recruit and retain farms and dealers for the assigned dealer.

Tuyển chọn, duy trì các trang trại và đại lý được phân công

· Organize seminars for dealers and farms.

Tổ chức hội thảo cho đại lý và trang trại

· Update market information in a timely manner.

Cập nhật thông tin thị trường một cách kịp thời

Job Requirement

         Graduated from college, university in aqua veterinary medicine, aquaculture

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành dược thú y, nuôi trồng thủy sản

·         Good communication, presentation and influencing skills.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày và gây ảnh hưởng tốt

·         Technically adept in husbandry and/or veterinary medicine (understand animal health, nutrition...)

Hiểu biết kỹ thuật chăn nuôi và/hoặc dược thú ý (dinh dưỡng và sức khỏe thú y)

 ·         Familiar or experienced in Shrimp feed/ Shrimp farm technique is a plus

Ưu tiên thông thạo hay có kinh nghiệm ngành thức ăn nuôi tôm / trang trại tôm

 

 

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

http://www.grobest.com/en/Company size: 1000+
Grobest is an International group established in 1974 based in the United Kingdom. Over the past several decades of development, Grobest has become...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Kinh Doanh / Nhân Viên Kỹ Thuật Thị Trường

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts