About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu

Employment Information

Nhân viên kinh doanh nội địa và quốc tế phân phối Khẩu trang y tế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 29/07/2020
Industry Sales / Business Development , Medical / Healthcare , Household / Personal Care
Experience 3 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhựa Gỗ Châu Âu

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP vật tư khoa học Biomedic

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

TMT MEDICAL

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc tế FPT

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

MM Mega Market Vietnam

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn TECOMEN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi