About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT OKKO

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘI THẤT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2020
Industry Sales / Business Development , Civil / Construction , Interior / Exterior
Experience 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT OKKO

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT OKKO

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT STUDIO

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nam Phát

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Long I

$ 7 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nam Phát

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Dalat Hasfarm

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

$ Competitive

 • Ha Noi