About us

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘT THẤT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Interior / Exterior

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Vietmap - Công ty TNHH Ứng Dụng Bản Đồ Việt

$ 6 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Goldbell Equipment Co., Ltd.

$ 30 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Máy công trình Phúc Long

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty TNHH xúc tiến thương mại Bảo Tín

$ 7 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn TCT

$ 5,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Quang Tri | Bac Ninh