About us

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘT THẤT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Interior / Exterior

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC TLI HÀ NỘI

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hóa chất xây dựng APT

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Cổ phần Máy công trình Phúc Long

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Quang Tri | Nghe An

Công ty Cổ phần VISCOM

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh