About us

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE HÀ NỘI

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 07/05/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔ CÔ LA BELCHOLAT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG MELYA VIỆT NAM

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH HTGoods Quốc Tế

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-LINK

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH SAPPORO Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi