About us

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE LÀM VIỆC TẠI HỒ CHÍ MINH

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 07/05/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CON ĐƯỜNG HOA NGỮ

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Máy công trình Phúc Long

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh