About us

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh - PGD Hòa Bình

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 300 USD
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Marketing , Customer Service , Banking

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ Over 6,6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH LOGISTICS CE (VIỆT NAM)

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Chemical Auxiliaries Vietnam Co.,Ltd

$ Over 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Chemical Auxiliaries Vietnam Co.,Ltd

$ Over 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần IPP Group

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần IPP Group

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh