About us

Công ty Cổ phần Công nghệ Mobiwork Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm ( 10 -20 Tr/tháng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , IT - Software

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

$ 5 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bizzi VietNam

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THANH TÂM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THANH TÂM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THANH TÂM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh