About us

Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT trực thuộc Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Phần mềm Base - B2B/FTI/Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 04/07/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting
Experience 1 Years

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

MegaCEO

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh