About us

An ­Co-operative

Employment Information

Nhân viên kinh doanh phòng tập gym - Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 21/05/2021
Industry Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

An ­Co-operative

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

An ­Co-operative

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

An ­Co-operative

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Học viện VTC Academy

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ha Noi

Học viện VTC Academy

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

An ­Co-operative

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

BIM Group

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

An ­Co-operative

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi