About us

An ­Co-operative

Employment Information

Nhân viên kinh doanh phòng tập gym- Quận Tây Hồ, Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/05/2021
Industry Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

An ­Co-operative

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

An ­Co-operative

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

An ­Co-operative

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

BIM Group

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

An ­Co-operative

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

BIM Group

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

NINJA VAN VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi