About us

Công Ty Cổ Phần VNG

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh qua điện thoại

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/11/2020
Industry Sales / Business Development , Online Marketing , Customer Service
Experience 1 Years

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saint-Gobain Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7,8 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7,4 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH CK HR Consulting

$ 6,3 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

FE CREDIT

$ 5,7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh