About us

Công Ty Cổ Phần VNG

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh qua Điện Thoại

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Online Marketing , Consulting
Experience 1 - 2 Years

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

FE CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7,8 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7,4 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saint-Gobain Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

YOLA

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Anh Tin

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG TRUYỀN HÌNH ƯNG BÌNH CHÂU

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7,4 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh