About us

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Employment Information

Nhân viên kinh doanh Quận 1, Quận 3, Quận 4

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 08/12/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Food & Beverage (F&B)

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Resorts International Viet Nam

$ 7 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Vietnam Suzuki Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

$ 5 Tr - 5,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh