About us

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ Ở THANH TRÌ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 28/07/2021
Industry Interpreter/ Translator , Import / Export , Sales / Business Development
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

$ Over 11 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 5 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi