About us

Ϲông ty TNHH Paper Ϲolor

Employment Information

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Import / Export
Experience 1 Years

Công ty TNHH Ánh Minh (AMIMEXCO)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Ánh Minh

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Tập đoàn An Thái - Công ty CP Sài Gòn An Thái

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

FTI Logictics Corp

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh