About us

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH SÀN THƯƠNG MAI ĐIỆN TỬ ALIBABA

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 13/02/2021
Industry Sales / Business Development , Online Marketing , Consulting
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa

$ 8 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nonostyle

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh