About us

Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Duy Tiên - Hà Nam

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 12/08/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam

Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam

Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Nam

Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Ha Nam | Nam Dinh | Hung Yen

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Nam Dinh | Thai Binh | Ha Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam