About us

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Tại FPT Telecom Thanh Hoá

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2023
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Location

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Thanh Hoa

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 15 Mil - 17 Mil VND

  • Thanh Hoa | Nghe An | Ninh Binh

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mutosi

$ 15 Mil - 17 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Thanh Hoa | Ha Tinh | Nghe An

công ty Toshiko Việt Nam

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Thanh Hoa

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ Competitive

  • Thanh Hoa

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ninh Binh | North Central Coast | Thanh Hoa