language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hồ Chí Minh

Công ty CP Trường học Thông minh
Updated: 08/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng, phát triển mối quan hệ với Sở giáo dục, Ban Giám Hiệu của các trường.

- Tham gia tập huấn chuyển giao Sản phẩm tại các tại các thị trường của công ty

- Tham gia xây dựng, chăm sóc các đơn vị phát hành và giáo viên tại các trường được giao.

- Thuyết trình tại các buổi giới thiệu, Giới thiệu sản phẩm và các sự kiên thường niên của công ty.

- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng…

- Thực hiện những nội dung công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám đốc trên cơ sở yêu cầu công việc của phòng và Công ty.

Job Requirement

- Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc.

- Kỹ năng bao quát, phân tích, giải quyết vấn đề.

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

- Khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.

-   Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

- Ưu tiên những người đã hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đã triển khai ở mức độ phòng giáo dục, trường phổ thông.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 24 - 50
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP Trường học Thông minh

Company size: 10-20
Smartschool là nền tảng giáo dục điện tử tiên tiến phục vụ chương trình giáo dục từ cấp tiểu học, trung học cơ sở cho tới trung học phổ thông. Lịch sử sẽ là...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hồ Chí Minh

Công ty CP Trường học Thông minh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts