About us

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

Employment Information

Nhân viên kinh doanh tại Quế Võ - Bắc Ninh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 16/05/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Consulting

Location

Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 5 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Bac Ninh

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Bac Ninh

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Ninh

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 8 Mil - 9,5 Mil VND

  • Bac Ninh

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 8,5 Mil - 9,5 Mil VND

  • Bac Ninh