About us

MM Mega Market Nha Trang

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH ( TẠP HÓA, EATERIES) - ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Household / Personal Care
Experience 1 Years

Location

Lam Dong

Central Highlands

South Central Coast

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Lam Dong

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Lam Dong

Chi nhánh Công Ty CP Thực Phẩm Thiên Nhiên King Green tại Lâm Đồng

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Lam Dong

Ri Ta Võ

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong | Binh Duong | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần DNP Hawaco

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Lam Dong

Công Ty TNHH Hưng Kiến Việt

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Lam Dong

Công Ty TNHH Hưng Kiến Việt

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Thuan | Ninh Thuan | Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Thuan | Ninh Thuan | Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Thuan | Ninh Thuan | Lam Dong