About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh (Thị Trường Lâm Đồng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 22/08/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mutosi

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong

$ 6 Mil - 14 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

$ 11,5 Mil - 20 Mil VND

  • Lam Dong

Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong

$ 6 Mil - 14 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NAM WELDCOM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Ninh Thuan | Lam Dong | Binh Thuan