About us

Công ty CP CN DSS Miền Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ MẠNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , IT - Hardware / Network
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Ru

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Ru

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP CN DSS Miền Nam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY THĂNG UY GROUP

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị Lạnh Vĩnh Thái

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IDS Medical Systems (Vietnam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Công nghệ An Pha

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

IDS Medical Systems (Vietnam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh