About us

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh Thiết bị Y tế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 1.000 USD
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Pharmacy , Medical / Healthcare
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Long

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Long

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Long

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Long

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

IDS Medical Systems (Vietnam)- Chi nhánh Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi