About us

Công ty CP Xhome Việt Nam

Employment Information

Nhân viên Kinh doanh (Thu nhập 15-25tr)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 17/02/2023
Industry Marketing , Sales / Business Development

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 3T

$ 12 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

True Money Vietnam

$ Over 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Ấn Hồng

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bizman

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh