About us

Công Ty TNHH Nonostyle

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Thương Mại Điện Tử

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa

$ 8 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nonostyle

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Đồng Hồ Hải Triều

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh