About us

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

Employment Information

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , Online Marketing , Import / Export
Experience 1 Years

Công ty CP URRA Việt Nam

$ 17,6 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KhOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KhOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KhOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN HDC ECOLIFE

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DEBORAH

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thủy Tinh Pha Lê Việt Tiệp

$ Competitive

  • Ha Noi